Odvoz a likvidácia odpadu

V rámci celej Bratislavy vykonávame odvoz odpadu a jeho likvidáciu pomocou vlastných vozidiel.

Pokiaľ sa vám nahromadilo väčšie množstvo odpadu pri rekonštrukcii bytu, alebo domu, pri jarnom upratovaní, sťahovaní, alebo pri stavaní domu, pomôžeme vám s jeho likvidáciou. Na odvoz odpadu využívame autá s objemom 3m³, 10m³, 14m³ a 34m³.

V rámci odvozu a likvidácie odpadu odvážame drevo a nábytok, stavebný odpad z rekonštrukcie domov a bytov, suť zo stavieb. Likvidujeme aj zmiešaný odpad, prípadne odpad ktorý je objemný.


Cenník odvozu odpadu - likvidácia

drevo / nábytok 10€ / tona
stavebný odpad / suť 30€ / tona
zmiešaný odpad objemný 60€ / tona
Facebook

Pre cenovú ponuku nám zavolajte na číslo +421 950 879 831 alebo